Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Ak ste prvý autor, prihlasujúci sa na konferenciu, vyplňte všetky položky vo formulári.  

Ak ste spoluautorom prihlasujúcim sa na aktívnu účasť na našej konferencii, vyplňte iba povinné položky (*).

Názov príspevku*

Všetkých účastníkov konferencie srdečne pozývame 26. 11. 2015 na spoločenský večer. (Poplatok za spoločenský večer JE súčasťou konferenčného poplatku.)

Spoluautor1 (Co-author1)

Zadajte priezvisko, meno, titul(y) a kontaktnú - pracovnú adresu prvého spoluautora.

Zadajte priezvisko, meno, titul(y) a kontaktnú - pracovnú adresu druhého spoluautora.

Spoluautor2 (Co-author2)

Ďalší spoluautori/ (Co-authors)

Zadajte priezviska, mená, tituly a kontaktné - pracovné adresy ďalších spoluautorov v správnom poradí.

Zadajte priezvisko, meno, titul(y) a kontaktnú - pracovnú adresu v poradí tretieho spoluautora.

Spoluautor3 (Co-author3)

Prihlasovací formulár "Konferencia 2015" / Conference Registration

Formulár slúži ako záväzná prihláška na konferenciu "Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií V." 

Kľúčové slová

Abstrakt

Title of abstract (in English)

Keywords (in English)

Abstract (in English)

Poznámky a pripomienky (Comments)

Kontaktná adresa pracoviska (Affiliation/address)*

Titul (Title/degree)

Meno a priezvisko/Full Name*

Email*

Spoločeský večer/Raut (26.11.2015)* 

Typ účasti (Type of participation)*

Spoluautor